Egzamin na doradcę podatkowego Odpowiedzi


Egzamin na doradcę podatkowego Odpowiedzi. Jest to wolny zawód, który może być wykonywany tylko przez: osoby fizyczne, jakie uzyskały wpis na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych; osoby legislacyjne wpisane do prowadzonego poprzez ministra zgodnego do spraw finansów publicznych rejestru osób prawnych uprawnionych do realizowania doradztwa podatkowego. Do obowiązków doradcy podatkowego należy: udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z obszaru ich obowiązków podatkowych; wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych; prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych dodatkowo udzielanie im pomocy w tym zakresie; reprezentowanie swoich klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi również organami kontroli skarbowej. Idealny kandydat na to stanowisko powinien posiadać orientację w różnego typu podatkach egzamin ustny na doradcę podatkowego jak się uczyć (od dochodowych, poprzez VAT, do międzynarodowych), z drugiej strony na bieżąco orientować się w zmianach zachodzących w przepisach prawa podatkowego. Wśród cech wyjątkowo pożądanych w tej pracy są zwłaszcza uczciwość i odpowiedzialność, ponieważ konsultant podatkowy ma kontrolę nad finansami swoich klientów. Bardzo przydatne są w tym zawodzie tak jak odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu. Wręcz niezbędne są umiejętności analitycznego i planistycznego myślenia oraz realistycznej oceny sytuacji. Zainteresowanie egzaminem było efektem pewnej niefrasobliwości samorządu doradców podatkowych. Krajowa Rada Doradców Podatkowych zaczęła mówić o projekcie nowelizacji przepisów o doradztwie podatkowym, którego wstąpienie w życie miałaby sprawić do rewolucyjnych przemian w dostępie do zawodu i w kształcie samego egzaminu. Proponowano przemiany obszaru egzaminu i wprowadzenie choćby kilkuletniej aplikacji. Samorząd doradców nie ma lecz kompetencji do ingerowania ani w znaczenia ustawy, ani w przebieg, innymi słowy organizację egzaminu. Decyduje o tym ustawodawca. Egzamin organizuje za to Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego. Kandydat musi odpowiedzieć na 10 pytań. To są uciążliwe pytania, w wielu przypadkach dotyczące wyjątków. Komisja nie podpowiada, nie zadaje dodatkowych pytań. Punkty przyznawane są dopiero, jakże kandydat odpowie na wszystkie pytania i opuści salę. Moim zdaniem, wówczas sprawdzian ustny jest w stanie prawidłowo zweryfikować wiedzę kandydata. Egzamin pisemny ktoś kto ma dobrą pamięć, może się stworzyć i go zdać, nawet bez znajomości przepisów. Ministerstwo Finansów publikuje pytania, ktoś przygotowuje odpowiedzi, a kandydat uczy się ich na pamięć. Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata, który posiada tytuł doradcy podatkowego zarówno z Prawa podatkowego cz. I, jakże i Prawa podatkowego cz. II. W tym celu wypada złożyć dwa rozdzielne wnioski. Komisja Egzaminacyjna może zwolnić kandydata, który przed dniem 1 marca 2017 r. zajmował stanowisko inspektora kontroli skarbowej, również z Prawa podatkowego cz. I, jak i Prawa podatkowego cz. II. W tym celu wypada złożyć dwójka oddzielne wnioski.

Komentarze: 1


noavatar.png
Katarzyna Szaruga Biegły rewident 2020-04-29

Zaraz potem odłączę swoje rss, ponieważ nie mogę znaleźć linku subskrypcji poczty e-mail lub usługi biuletynu elektronicznego. Czy masz jakieś? Proszę dać mi znać, abym mógł zapisać się. Dzięki.